Avaleht Hingele Valitsus on otsustanud kirikuid mitte sulgeda inimeste vaimse tervise ja hingehoiu tagamise kaalutlusel
Valitsus on otsustanud kirikuid mitte sulgeda inimeste vaimse tervise ja hingehoiu tagamise kaalutlusel

Valitsus on otsustanud kirikuid mitte sulgeda inimeste vaimse tervise ja hingehoiu tagamise kaalutlusel

Valitsus on otsustanud kirikuid nakkuse leviku olukorras mitte sulgeda ennekõike inimeste vaimse tervise ja hingehoiu tagamise kaalutlusel. Rahvastikuminister Riina Solman rõhutab, et kirikud ja teised usuliste talituste toimumiskohad saavad oma tegevust jätkata, kui väga täpselt järgitakse valitsuse kehtestatud nõudeid viiruse leviku takistamiseks.

  • Riskigruppi kuuluvad inimesed aga ka kõik teised koguduse liikmed võiks jälgida võimalusel kas oma või mõne teise koguduse teenistust veebiülekandes. Paljud kogudused veebiülekannet ka teevad.
  • Jumalateenistustel ja teistel usulistel talitustel tuleb järgida ruumi maksimaalse 50% täituvuse nõuet ja 2+2 reeglit.
  • Maski kandmine teenistustel ja teistel usulistel talitustel on üle 12-aastastele inimestele kohustuslik, välja arvatud tervislikel põhjustel. Maski mittekandmine ei ole täiskasvanute puhul millegi muuga vabandatav. Vaimulikud peavad olema selles oma kogudustele eeskujuks.
  • Vaimulikel tuleb kindlasti kasutada maske ja teisi kaitsevahendeid (nt kummikindaid), kui nad viivad läbi lähikontakti nõudvaid talitusi (nt armulauaveini ja oblaadi jagamine jm).
  • Õhkkonna loomine vaimulike poolt, milles maski kandmist naeruvääristatakse või peetakse usu nõrkuse väljenduseks, ei ole aktsepteeritav.
  • Oluline on käte ja liturgiliste tarvikute desinfitseerimine pärast seda, kui inimene on neid kasutanud. Ei tohi lubada ühise karika kasutamist armulauaveini jagamisel, samuti ühise armulaualusika kasutamist näiteks õigeusu traditsioonis.
  • Kirikus peab desinfitseerima asju, mida inimesed puudutavad, näiteks ikoonid ja ristid, aga ka laulu- või palveraamatud, mis on koguduse ühiskasutuses. Kirikud ja kogudused peavad viima miinimumini võimaluse, et erinevad inimesed ikoone ja riste füüsiliselt kas kätega või huultega puudutavad, või tuleb neid põhjalikult puhastada desovahendiga pärast igat kontakti.

Möödunud nädalal, kui politseiametnikud tegid kontrollkäike jumalateenistustele, tuvastati mitmes kirikus reeglite eiramist – kas ei täidetud maksimaalse ruumi täitumise või maskikandmise nõuet.

“Soovime, et ükski kogudusehoone ega kirik ei muutu nakkuskoldeks ning terviseamet ei pea seetõttu koguduse tegevusse sekkuma,” sõnas Riina Solman.