1. Avaleht
 2. Hingele
 3. KRISTI LUGEMISSOOVITUSED I Kuidas pärast elu paratamatuid tagasilööke edasi liikuda?
KRISTI LUGEMISSOOVITUSED I Kuidas pärast elu paratamatuid tagasilööke edasi liikuda?

KRISTI LUGEMISSOOVITUSED I Kuidas pärast elu paratamatuid tagasilööke edasi liikuda?

GoodNewsi IT-spetsialist Kristi Zirk jagab oma lugemissoovitusi Lugemine on lahe kogukonnas. Tema 35. raamatusoovitus on kirjastuselt Äripäev Sheryl Sandberg, Adam Granti raamat „Variant B“.

„Variant B“ räägib, kuidas kasvatada endas paindlikkust ja sitkust ning liikuda pärast elu paratamatuid tagasilööke ikka edasi. Kui plaani A ellu viia ei ole võimalik, siis saab võtta parima sellest, mida pakub plaan B. Me kõik elame ühel või teisel põhjusel ikka ja jälle plaani B järgi. See raamat aitab võtta sellest parima.

MÕTLEMAPANEVAD MÕTTED:

 • Elu pole kunagi täiuslik. Meil kõigil leidub elus mõni variant B.
 • Tervenemisele mõjuvad pärssivalt kolm asja, mida inglise keeles võib nimetada kolmeks P-ks: 1) seostamine enda isikuga (personalization) – enda süüdistamine; 2) üldistamine (pervasiveness) – arvatakse, et juhtunu mõjutab kõiki elu külgi; 3) jäävus (permanence) – usutakse, et juhtunu põhjustatud vapustus kestab igavesti.
 • Peas keerleb järelejätmatult mõte: „See hirmus asi juhtus minu süül. Terve mu elu ongi hirmus. Nii jääb see alatiseks.“
 • Mitte kõik, mis juhtub meiega, ei juhtu meie tõttu.
 • Inimene vajab teadmist, et ta pole üksi.
 • Ka inimesed, kes on läbi teinud kõige hullemaid kannatusi, tahavad tihtipeale sellest rääkida. Ja ikkagi hoiduvad inimesed küsimusi esitamast, kartes oma torkimisega traumat taas üles kaevata.
 • Aastakümneid tagasi mõtlesid psühholoogid välja mõiste „kuss-efekt“, kirjeldamaks olukorda, kus välditakse halbadest asjadest rääkimist.
 • Leidub veenvaid tõendeid, et traumaatilistest sündmustest rääkimine võib vaimsele ja kehalisele tervisele soodsalt mõjuda.
 • Kui juhtub midagi hirmsat, siis on tähtis mõelda, et asjad saavad olla veelgi halvemad.
 • Hoolimine on see, kui sa ei suuda kujutleda, et viibiksid kannatajast eemal.
 • Sõprus ei koosne ainult sellest, mida sa ise anda suudad, vaid ka sellest, mida sa suudad vastu võtta.
 • Tunnete sõnadeks muutmine aitab murega tegelda ja sellest üle saada.
 • Negatiivsetele emotsioonidele nime andmine hõlbustab nendega hakkamasaamist. Mida konkreetsem nimetus, seda parem. „Tunnen ennast üksildasena“ aitab üksildusega paremini toime tulla kui ebamäärane „Tunne on sant“.
 • Elu on võimalik mõista ainult tagasivaates, elada tuleb aga ettepoole vaadates.
 • Toetamine isikliku elu raskuste puhul suurendab töötajate lojaalsust ettevõttele.
 • Traumajärgne areng võib kulgeda viiel kujul: oma tugevuse leidmine, tänulikuks saamine, sügavamate suhete loomine, suurema mõtte leidmine elus ning uute võimaluste nägemine.
 • Headel aegadel tunnevad sõbrad meid. Rasketel aegadel tunneme meie sõpru.
 • Kui õnne üks uks sulgub, siis avaneb teine uks; sageli aga jäädakse põrnitsema suletud ust ega nähta avanenud uut ust.
 • Õnn seisneb positiivsete kogemuste sageduses, mitte nende intensiivsuses.
 • See, kuidas me veedame oma päevi, määrab, kuidas me veedame oma elu.
 • Jagades positiivseid sündmusi teise inimesega, on ka meie enda meeldivad emotsioonid järgmise paari päeva jooksul tugevamad.
 • Treening on parimaid viise psühholoogilise heaolu parandamiseks.
 • Laste närvisüsteem on plastilisem kui täiskasvanutel, mistõttu nende aju kohaneb stressi puhul kergemini. Nende tundmuste kestus on lühemaajaline; nad kurvastavad rohkem puhangutena, mitte püsivalt pikema aja vältel. Laste kurbus väljendub mõnikord muutunud käitumises ja mängudes, mitte sõnades.
 • Ebaõnnestumisest õpitakse rohkem kui edust, ning rohkem õpitakse just suurematest ebaõnnestumistest, sest nende kallal juureldakse põhjalikumalt.
 • Meeskonnad, kus peetakse tähtsaks ebaõnnestumistest õppimist, toimivad edukamalt kui need, kus seda ei tehta.
 • Kui firmal läheb halvasti, siis tavaliselt on põhjuseks see, mida enamasti kõik teavad, aga keegi pole välja öelnud.
 • Ka üksainus lause võib muuta inimese negatiivse tagasiside suhtes vastuvõtlikumaks: „Ma ütlen sulle seda sellepärast, et mul on sinu suhtes väga kõrged ootused ja ma tean, et sa oled selleks võimeline.“
 • Suurem avatus isiklikes asjus toob kaasa suurema avatuse ka tööasjus.
 • Mõnikord on vaja hirmsat õnnetust, et maailmas leiduvat ilu nägema hakata.
 • Abielupaarid, kes üheskoos naeravad, jäävad sagedamini kokku. Evolutsioonilises mõttes on huumor signaal, et ohtu ei ole. Naer võtab pinge maha ning muudab stressirohked olukorrad vähem hirmutavaks.
 • Selleks et pikaajaline armastussuhe kujuneks vastupidavaks, tuleb tähtsaks pidada igapäevast suhtlemist partneriga.
 • Elu ei seisne kujutlemises, vaid teostamises.

„Kui me ei suuda muuta olukorda, siis tuleb meil muuta iseennast.“ – psühhiaater ja holokaustis ellu jäänud Viktor Frankl

Iga uus algus algab mingi teise alguse lõpust.“- Rooma filosoofi Seneca

Head Uudised GoodNews