1. Avaleht
  2. Hingele
  3. Mõtted on võimsad magnetid
Mõtted on võimsad magnetid

Mõtted on võimsad magnetid

Kuidas tõmmata elus ligi küllust ja luua harmoonilist rikkust? Kas tõesti tõmbame me ligi füüsilist reaalsust, mis peegeldab meie mõtteid? Raamatu “Edu teadus” autor ja arvamusliider James Arthur Ray on kindel, et kui me mõtleme negatiivseid mõtteid, siis tõmbame ligi negatiivseid inimesi ja asjaolusid.

Kui mõtleme positiivseid mõtteid, siis muutume magnetiks positiivsetele inimestele ja olukordadele. James Arturi hinnangul sõltub meie edu otseselt mõtete kvaliteedist, sagedusest ja jõulisusest.

Kui mõtleme positiivseid mõtteid, siis muutume magnetiks positiivsetele inimestele ja olukordadele.

Kui me mingil alal edu ei saavuta, siis soovitab raamatu autor mõtetes inventuuri teha ning mitte välistada, et lähtume aegunud ja piiravatest ideedest, harjumustest, kommetest, hoiakutest, väärtushinnangutest, tõekspidamistest ning ootustest. James Arthur soovitab vana mõtete programmi vahetada uue toimiva vastu, mis võimaldaks meil olla, teha ja omada kõike, mis on elus kättesaadav.

Kui me mingil alal edu ei saavuta, siis soovitab raamatu autor mõtetes inventuuri teha.

Menuka raamatu “Edu teadus” autor on vaadelnud edukaid inimesi ja nende tegemisi ning tuletanud vaatluse tulemusena seitse üliseadust, mis nende käitumist ja edu valitsevad. James Arturi hinnangu kohaselt on edu teadus. Edu ei sõltu kunagi ainult juhusest, haridusest või raskest tööst, vaid me elame raamatu looja sõnul korrapärases süsteemis, mis toimib kindlate, konkreetsete ja etteaimatavate seaduste järgi ning need seaduses mõjutavad ja valitsevad kogu universumit – nii väiksemaid energiavõnkeid, ookeani tõuse ja mõõnu, kosmost kui ka isiklikku elu. Kui oled seadustega kooskõlas, saavutad paratamatult edu. Üks seitsmest jõuprintsiibist on meelestatuse jõud, mis õpetab vanu mõttemustreid lõhkuma ja ehitama nende asemele uusi, mis kannavad meid soovitud suunas.

Mis asi on meelestatus? 

Meelestatus on meie tõekspidamiste, väärtushinnangute, identiteedi, ootuste, hoiakute, harjumuste, otsuste, arvamuste ja mõttemustrite summa, mis on seotud meie enda, teiste ja elu toimimisega. See on filter, mille kaudu nähtut ja kogetut tõlgendame. Meelestatus kujundab meie elu ja tõmbab ligi endast lähtuvaid tulemusi. See, mida arvame juhtuvat, juhtubki.

See, mida arvame juhtuvat, juhtubki.

Loome maailma tuginedes enda meelelaadile 

Me läheneme, reageerime ja sõna otsese mõttes loome oma maailma, tuginedes enda meelelaadile. Meelestatus ütleb, kuidas peaksime elumängu mängima, ja valitseb olenemata sellest, kas mängime edukalt või mitte. Meie meelestatud võib öelda: “Elu on väga raske ja ma pean ots otsaga kokku tulemiseks kõvasti rabelema.” Positiivne meelelaad ütleb: “Teen oma tööd hästi ja inimesed tahavad minuga koostööd teha.”

Mõtted on võimsad magneid. Me tõmbame ligi seda, mida meelelaad käsib, isegi kui me ei tea, kuidas oleme meelestatud! Kui usud, et elu on raske ja ots otsaga kokku tulemiseks peab kõvasti rabelema, siis ei pea sa raskuste kogemiseks sellest tõekspidamisest teadlik olema. Saamaks teada, missugune on meie meelestatus, piisab oma elu ja saavutuste analüüsimisest. Ka piiblis on kirjutatud: “Sinuga juhtub see, millesse sa usud.”

Me tõmbame ligi seda, mida meelelaad käsib, isegi kui me ei tea, kuidas oleme meelestatud!

Edu saabub siis, kui märkame, et meil on valikuvabadus 

James Artur on veendunud, et me võime uskuda, mida tahame. Ükskõik missuguse meelelaadi kasuks otsustame, leiame raamatu autori arvates selle kinnituseks ohtralt tõendeid. Seepärast soovitab ta eelistada uskumusi, mis meile jõudu annavad ja meid edasi viivad. Edu saabub saabud siis, kui märkame, et meil on valikuvabadus, sest samal momendil võime võtta omaks tõekspidamised, mis täidavad meie soovid, on autor kindel. Ka moodsa psühholoogia isa William James ütles: “Usu, et elu on elamist väärt, ja usk loob tegelikkuse.”

William James ütles: “Usu, et elu on elamist väärt, ja usk loob tegelikkuse.”

Muuda meelestatust, muuda oma elu 

Edu saavutamiseks tuleb oma meelestatust teada, on James Arthur veendunud. Ta soovitab oma meelestatust põhjalikult uurida ja mõelda, kas soovid selle juures midagi muuta – kui sa ei tea, mida need endast kujutavad, ei saa sa neid valitseda. Kui tahad muuta tulemusi, siis pead muutma ka meelestatust.

Meelestatuse muutmine on ühelt meelelaadilt teisele lülitumine. Edu teaduses tähendab see edu tõkestava meelestatuse hülgamist ja edu soodustava ning ligitõmbava mõttelaadi omaksvõtmist. Meelestatust muutes astud uude mängu, kus kehtivad uued reeglid. Kui mäng ja reeglid muutuvad, hakkab terve su maailm muutuma. Sa kiirgad teistsugust energiat, tõmbad ligi teistsuguseid inimesi ja olukordi. Kui muudad mõtteviisi, muudad oma maailma. Oliver Wendell Holmes on öelnud: “Uuele ideele avardunud inimmõistus ei kahane ealeski vanadesse mõõtmetesse.”

Kui mäng ja reeglid muutuvad, hakkab terve su maailm muutuma.

Miks muutused ei õnnestu? 

Paljud inimesed ütlevad, et soovivad oma elu muuta. Nad lähevad motiveerivat loengut kuulama või annavad uusaastalubaduse ja erutuvad silmnähtavatest muutustest või lähevad seminarile, loevad raamatut, mille tulemusena hakkavad midagi teisiti tegema. Paaril esimesel nädalal ongi mõningaid muutusi, ent varsti saab energia otsa. Entusiasm raugeb. Juba mõne nädala pärast on nad tagasi vanas energias. See on tingitud asjaolust, et nad üritasid muuta millegi tagajärgi, mitte põhjuseid. Nad üritasid muuta tulemusi, ilma et oleksid muutnud meelestatust. Märgatavate ja püsivate muutuste sisseviimiseks tuleb muuta mõtteviisi. Kui meelestatud jääb endiseks, siis on muutused minimaalsed või ajutised, on raamatu autor veendunud.

Kui meelestatud jääb endiseks, siis on muutused minimaalsed või ajutised.

Tööta põhjuste, mitte tagajärgedega 

Kui tahad muuta tagajärge, pead muutma põhjust, on James Artur kindel. Mõtted ongi ülim põhjus. Keskendudes piiratud sissetulekule, piiratud rahulolule ja piiratud suhetele, mitte mõttele, mis neid põhjustasid, ei jõua muutmisega kuigi kaugele. Autor ütleb, et peame siirduma nähtamatusse maailma, kus valitsevad piiramatud mõtted ja tunded, ning alustama muutmist sealt. Pärast seda avalduvad füüsilises maailmas meie uued, mitte vanad mõtted.

Ehk teisisõnu, lõpeta kohe keskendumine puudustele või takistustele seoses pangaarve, kodu, töö, suhete ja kõige muuga, soovitab James Artur. Need on üksnes sinu kunagiste mõtete jäägid. Kui keskendud sellele, mis sul juba on, looda sama asja juurde. Selle asemel hakka pöörama tähelepanu asjadele, mida sa elult soovid.

Hakka pöörama tähelepanu asjadele, mida sa elult soovid.

Head Uudised GoodNews