1. Avaleht
  2. Hingele
  3. Kõik šamanismist: šamaan selgitab, miks ja kuidas seda iidset praktikat kasutatakse
Kõik šamanismist: šamaan selgitab, miks ja kuidas seda iidset praktikat kasutatakse

Kõik šamanismist: šamaan selgitab, miks ja kuidas seda iidset praktikat kasutatakse

Teadvusteraapia keskuse asutaja ja juht, nõustaja, life coach, terapeut, kirjanik, nägija ja šamanismi prakiseerija Maria Katariina Kuusing on lisaks tuhandetele Eestis ja välismaal nõustatud inimestele töötanud välja unikaalse teraapiameetodi Polüteraapia, mis on aastate pikkuse praktilise kogemuse ja teadust ühendava töö tulemus. Tema teadmistest võid osa saada veel kahest ilmunud raamatust: “Peidetud nõiavägi tänapäeva inimesed” ning “Teadliku elu meistriklass”. Ta on öelnud, et tema missioon on olnud ja on ka tulevikuks aidata luua inimestes ja kogu maailma ühiskonnas selgust, julgust, seda pulbitsevat kirge, motivatsiooni, teadlikkust iseendast ja sellest, mis ümberringi toimub, aidata inimestel jõuda oma tõelise olemuse ja väeni. Šamaanitöö on väga intensiivne, energiatnõudev, kuid väga tõhus ja efektiivne. Iga kord aidates abivajajat, riskib šamaanitööd tehes šamaan oma elu ja heaoluga. Kuna see on tema missioon ja kutsumus, teeb ta seda au ja pühendumusega. Siit leiad intervjuu Maria Katariinaga, kus ta räägib lähemalt oma tööst ja šamanismist.

Kuidas kõige lihtsamalt selgitada inimestele, mis on šamanism?

Šamanism on iidne, inimkonnale kõige loomuomasem praktika, mis on sama vana, kui inimkond. Šamanismist on tõendeid kõige kaugematest aegadest. Ammu enne kõiki teisi usundeid, teooriaid ja religioone.

Šamanism on praktiliste teadmiste kogum elust, loodusest, maailmast, vaimsusest, Universumist, loomisest, tervendamisest äratab sügava kire ja terviklikkuse selle praktiseerijale just puhtuse, siiruse, eheduse ja väe omaduste tõttu.

Šamanism annab tööriistad, et tegeleda inimese kõige sügavamate vajadustega, nii tumedate kui ka helgematega. See annab juhiseid, et tervendada kaugeleulatuvad hädade algpõhjused, et seeläbi saada oma elu tõeliseks meistriks.

Šamaan on põhjaliku kogemusega šamanismi praktiseerija, kes rändab abivajaja aitamiseks muutunud teadvuseseisundis paralleelmaailmades ja lahendab erinevatel põhjustel tekkinud kaost, et inimene saaks hakata tervenema ning saaks taas oma loomisväe enda valdusesse.

Kas šamanismi praktika või sellega tegelemine sobib kõigile?

Jah, isiklikul tasandil enda tervise, väe ja elu eest hoolitsemiseks sobib šamanismiga tegeleda kõigile, sest see on inimese sügavaim ja ehedaim loomus, mis põhineb tihedale kontaktile loodusega. Kuid et hakata šamanistlike praktikatega teisi tervendama ja abistama, nõuab see põhjalikumat kogemust ja õpet. Kuid ka selle jaoks on meis kõigis alge olemas.

Isiklikul tasandil enda tervise, väe ja elu eest hoolitsemiseks sobib šamanismiga tegeleda kõigile, sest see on inimese sügavaim ja ehedaim loomus, mis põhineb tihedale kontaktile loodusega.

Mida kujutab endast šamanismi praktika?

Šamanismi käsitleb kogu inimese elu tervikuna. Ei ole valdkonda, mida sa ei saaks lahendada šamanistlike praktikatega. Kõige populaarsemad, mida laiem üldsus tunneb on näiteks hingeosade tagasitoomine, eelmiste elude tervendamine, šamaanirännakud, et saada vastuseid ja juhatust.

Kuid on ka erinevaid praktikaid veel nii füüsiliste kui ka vaimsete hädade tervendamiseks, erinevate eluvaldkondade korrastamiseks ja harmoniseerimiseks. Üldiselt käib kõik inimese väe ja hinge tervendamise ümber, sest siis laheneb ka kõik muu – abivajaja leiab oma potentsiaali, oma tõelise saatuse, taastab oma eluenergia, tervise ja vaimsuse ning selle tulemusena loob unistuste elu.

Milliseid teenuseid te pakute?

Sama lai nagu on minu 10 aasta pikkune kogemustepagas töötades inimestega, on ka minu teenuste ampluaa. Rikkalikud praktilised kogemused on aidanud mul välja arendada ülitõhusad psühholoogilised ja vaimsed meetodid, mida rakendades saab abivajaja kiire ja kestva abi, ükskõik, mis murega minu juurde pöördutakse.

Peamiselt jagaksin oma teenused kahte lahtrisse. Täpselt nagu olen mina väga maine, samas vaimne, on ka minu teenused.

Psühholoogiline ja vaimse heaolu nõustamine, mille käigus juhendan inimest tegema iseenda sisemaailmaga tööd, et ta ei peaks terve elu sõltuma igasugustest terapeutidest, psühholoogidest, nõidadest ja nõustajatest. Minu nõustamisseansside tulemusena muutub inimese mõttemaailm, minapilt, valikute tegemine. Ta õpib oma elu looma endale sobivalt, teadlikult ja saab efektiivsed tööriistad terveks eluks, et keerulistes olukordades toime tulla ja need enda kasuks pöörata.

Šamanistlikud seansid – hingeosade tagasitoomine, väetoomine, kahjuliku väe eemaldamine, saatuse aktivatsioon. Nende kohta saate lugeda sügavamalt siin, sest kahe lausega nende seansside väge ei edasta!

Kõige viimasena tooksin välja ennustused ja kanaldused, kuigi neid ma tänasel päeval enam väga ei tee, sest inimestel ei ole vaja teada oma tulevikku, vaid neil on vaja õppida seda ise kujundama! Inimestele meeldib, kui kõik on ette kirjutatud, siis ei pea ju ise vastutama! Aga saatus kahjuks nii ei toimi. Me oleme ise oma saatuse kujundajad ja loojad ning see on ka minu missioon – aidata inimestel jõuda tagasi oma tõelise loojaväe juurde ja mõista, kes nad tegelikult on!

Me oleme ise oma saatuse kujundajad ja loojad ning see on ka minu missioon.

Ennustused ja kanaldused on pigem lühiajaliseks suuna näitamiseks ja energeetiliste mõjude lahti kirjutamiseks.

Mis on teadvusteraapia?

Teadvusteraapia on koondnimetus meie keskuses (Teadvusteraapia keskuses) toimuvatele teraapiatele.

Kuidas jõudsite ise šamanismini?

Šamanism on mind saatnud tegelikult terve elu. See valis mind. Päris alguses ei saanud ma sellest veel aru, kuid tagasi vaadates näen, kuidas 3-aastaselt ilma nõidumine, tugev kontakt looduse ja loomadega, veidi vanemalt vaimudega rääkimine, mis saatis mind ka ”pubekaeas” ning kestab siiamaani tõi mind otseteed šamanismini. Minu teadmistepagasis on erinevate maagialiikumiste teadmiseid ja oskuseid, kuid nüüd saan aru, et need kõik baseeruvad ühel või teisel viisil šamanismile.

Olen ülimalt tänulik, et mind selleni juhatati, sest jõudes teadlikult šamanismini tundsin, kuidas kogu minu vägi ja teadmised sulandusid üheks võimsaks tervikuks. Kogu minu maailmapilt, minapilt, tulevikupilt jm said korraga selgeks. Ma sain teadlikuks oma potentsiaalist ja väest veel rohkem.

Kogu minu maailmapilt, minapilt, tulevikupilt jm said korraga selgeks. Ma sain teadlikuks oma potentsiaalist ja väest veel rohkem.

Mis kõige tähtsam, leidsin, kui võimas tööriist on šamanism tervendamisel, väestamisel ja inimeste aitamisel. Täiesti uskumatu! Seni polnud mitte ükski maagiline praktika olnud nii tõhus kui just see. Võibolla on asi selles, et see tööriist on just minu jaoks kõige efektiivsem.

Šamanismi olen õppinud otse allikast – vaimudelt ja looduselt tänu minu avatuks jäänud võimetele. Ka minust väga kaugel elavad erinevate piirkondade šamaanid õpivad neid teadmisi üksinduses ja otse vaimudelt. Õpetaja ei saa kunagi anda šamanismi õpilasele kõiki oskuseid ja teadmisi edasi, sest see on nii personaalne ja sügav ning need õpetused peituvad justnimelt isiklikes kogemustes.

Väga palju räägitakse energeetilistest tervendamistest. Kuidas see inimesi peaks tervendama, aitama? Mis on üldse energia teie jaoks?

Millest koosnevad molekulid? Aatomitest. Millest koosnevad aatomid? Elektronkattest, elektronkihtidest, aatomituumast ja selles asuvatest prootonitest ja neutronitest. Selle taga on veel terve pikk selgitus, aga kui teadlased lähevad aatomituumas kõige sügavamale, siis selle osakesed lihtsalt haihtuvad! Jääb alles vaid energia! Miski, mida ei suudeta tabada ega kirjeldada, kuid on teada, et see täidab kõike olemasolevat. Nii tahkeid kui ka mittetahkeid olemasoluvorme. Seega tegelikult on kõik energia, materiaalses maailmas lihtsalt energia, mis on liikunud tahkesse olekusse (kristalliseerunud madalamatele võnkesagedustele).

Kõik on üks ja omavahel seotud. Nii avaldab füüsiline mõju mittefüüsilisele ja vastupidi. Kui inimese elus juhtub midagi – ta kogeb raskeid läbielamisi või võibolla mitte nii raskeid, siis iga läbielamine mõjutab ka meie energeetilist olemust, energiakeha. Iga kogemus ja läbielamine jätab meie energiatasandile blokeeringud ja mustrid. Kui need blokeeringud liiga kauaks peale jäävad, hakkavadki inimese elus aset leidma korduvad sündmused, konfliktsed suhted, takistused, terviseprobleemid, kõikuvad emotsioonid ja nii edasi! Tegelikult kõik sõltub meie energiakeha seisukorrast. Inimesed on harjunud ikka oma probleeme lahendama väljapoolt sissepoole, tegelikult käib hoopis vastupidi. Kui sa tahad, et midagi muutuks sinu elus, muuda iseennast! Kogu maailm on sisemaailma peegeldus. Maailm peegeldab sulle kümnekordse võimendusega seda, kuidas sa suhtud iseendasse!

Kuidas energeetiline tervendamine saab inimest aidata?

Energeetiline tervendamine taastab inimese loomuliku energiamustri, terve ja harmoonilise toimimise. Selle tulemusena hakkab ka füüsiline tasand (ka närvisüsteem, hormonaalsüsteem, immuunsüsteem, emotsionaaltasand) tervenema ja tasakaalustuma. Tal on palju kergem teha oma elus vajalikke muudatusi, valikuid, otsuseid ja teha ka endaga sisemist tööd. Kogu maailmataju ja enesetunnetus muutuvad. Osade inimeste puhul käib see kergemini, teistel võtab kauem aega. See kõik oleneb läbielatus, inimese enda suhtumisest ja avatusest.

Mis on teie kõige tähtsamad šamanismi õpetused või soovitused?

Ma ei oskagi öelda, millised on kõige tähtsamad, aga mõned, mida arvan, et tänapäeva inimene peaks meeles pidama oma teekonnal…

  • Kõik on üks! Me oleme teineteisest nii kaugenenud ega märka enam, kuidas meie kõigi teod, valikud ja suhtumine mõjutavad üksteise elusid. Eraldatuse illusioon teeb meie elud väga piinarikkaks. Teen ettepaneku ärgata uuesti üksolemisele ja teineteise toetamisele.
  • Vali oma rada südamega. Nii kui annad võimu mõistusele, oled surnud.
  • Tavalisi hetki ei ole olemas.
  • Aeg on alati praegu. Koht on alati siin.
  • Õnn ei peitu rohkema tagaajamises vaid vähema nautimise võime väljaarendamises.
  • Tegelikult sünnime me kõik siia maailma täiesti üksi. Samas ei ole me kunagi üksi. Me jääme nii lihtsasti välismaailmast sõltuvusse ja me oleme nii kergesti manipuleeritavad.

Loe lähemalt šamanismi ja Maria Katariina tegemiste kohta Teadvusteraapia Keskuse kodulehelt, MariaBaydar veebilehelt ja Facebookist.

Head Uudised GoodNews