Avaleht Palun ära jää üksi ABIKS OHVRILE I Palun ära jää üksi! Valmis ohvreid aitavate organisatsioonide kontaktidega kaardirakendus
ABIKS OHVRILE I Palun ära jää üksi! Valmis ohvreid aitavate organisatsioonide kontaktidega kaardirakendus

ABIKS OHVRILE I Palun ära jää üksi! Valmis ohvreid aitavate organisatsioonide kontaktidega kaardirakendus

Justiitsministeeriumi tellimusel valmis Abiks Ohvrile veebilehele interaktiivne kaardirakendus, kust leiab lihtsalt ning mugavalt üles Ida- ja Lääne-Virumaal asuvad organisatsioonid ja spetsialistid, kelle poole ohvrid pöörduda saavad. Kaardile on kantud üle 300 teenusepakkuja kontaktid 29 erinevast Ida- ja Lääne-Virumaa omavalitsusest.

Foto: Shutterstock.com

„Justiitsministeerium ja Victim Support Europe soovivad projektiga Kuriteoohvrite kaitse Eestis koostööpartnerite abil pakkuda Eesti kuriteoohvritele senisest paremat tuge. Üks eesmärk on see, et kuriteoohvritele oleks professionaalne abi kättesaadav nii otse vastavatelt asutustelt ja spetsialistidelt kui edasi suunamisel esimesest asutusest, kelle poole ohvrid pöörduvad. Selleks tuleb kannatanutele pakutavat abi meie riigis arendada. Heaks näiteks on äsja valminud interaktiivne teenusepakkujate kaart, mis võimaldab kuriteoohvritel endale lähimal asuvate abistajate kontaktid kiiresti üles leida. Kaardile on koondatud erinevate valdkondade ohvreid abistavad spetsialistid ning asutused,“ ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Brit Tammiste.

„Kaardirakendus on kasutajasõbralik hästi toimivate filtreerimis- ja otsingufunktsioonidega töövahend selleks, et teave teenusepakkujatest oleks ohvrile kättesaadav parimal võimalikul viisil,“ lisas Tammiste.

Foto: Shutterstock.com

Kuna projekti pilootpiirkond on Lääne- ja Ida-Virumaal, siis loodi kaardirakendus esialgu just neile kahele maakonnale. Iga teenusepakkuja kohta on kaardirakenduses loetletud järgmine teave: organisatsiooni nimi, maakond, vald, teenuse tüüp, spetsialisti tüüp, spetsialisti nimi, aadress, kontakttelefon, E-post, eestikeelne veebileht, veebileht vene keeles, Facebooki leht.

Kaardirakendus valmis osana projektist Kuriteoohvrite kaitse Eestis (AREV). Projektimeeskond lähtus teenuse tüüpide määramisel ohvri vajadustest ja potentsiaalsest esimesest ametlikust kontaktist, kelle poole ta abi saamiseks pöördub.

Foto: Shutterstock.com

„Selles projektis on väga olulisel kohal see, et tervishoiutöötajatel oleksid oskused ohvriga suhelda ja nende vajadused välja selgitada, sest just meedik on sageli see inimene, kellega kannatanu esimesena kokku puutub või kellega kannatanu ühendust võtab. Seetõttu on rakendusse lisatud ka piirkonna tervishoiuteenuseosutajad,“ selgitas Tammiste.