Avaleht Hingele Elu pole päris selline, mida sa soovid? Mindset coach Karmo Kivi 6-nädalane meistriklass aitab luua võitja minapildi
Elu pole päris selline, mida sa soovid? Mindset coach Karmo Kivi 6-nädalane meistriklass aitab luua võitja minapildi

Elu pole päris selline, mida sa soovid? Mindset coach Karmo Kivi 6-nädalane meistriklass aitab luua võitja minapildi

Mindset coach Karmo Kivi sõnab, et eelkõige peaks vaatama oma tulemusi – kui need on suurepärased, siis on ka sinu minapilt suurepärane. Kui aga tulemused ei ole need, mida soovid, siis on aeg parandada oma minapilti! Kivi rõhutab, et igaühel, olenemata vanusest, on võimalik igal hetkel oma minapilti muuta. Selleks on abiks võitja minapildi loomise 6-nädalane meistriklass.

Takistus edu saavutamisel on alaväärsustunded

Dr. Maxwell Maltz on öelnud, et vähemalt 95% inimeste elu häirivad mingil määral alaväärsustunded ja paljude jaoks on seesama alaväärsustunne tõsine takistus edu ja õnne saavutamisel. Tunne, mis ei tulene niivõrd faktidest või kogemustest, vaid meie järeldustest faktide kohta ja meie hinnangust kogemusele. Inimesele tundub, et ta on kuidagi kehvem kui teised. Ei ole.

Kivi selgitab, et dr Maxwell Maltz, ametilt ilukirurg, defineeriski esmakordselt minapildi. Ta avastas, et pärast ilulõikust paranes küll kõigi patsientide välimus, kuid mitte kõigi enesehinnang. Osad neist nägid jätkuvalt peeglis vaid oma endist välimust ja nende hoiak endasse jäi samaks! See viis ta mõttele, et meil on tegelikult kaks pilti, üks, mis peegeldab meile tagasi peeglist ja teine, mida me hoiame iseenda kujutluspildis ehk minapildis. Kui minapilt muutub, muutub ka inimest ümbritsev keskkond.

Meie minapilt on justkui kontrollimehhanism, millel on võim meie elu iga aspekti üle. Oma raamatus “Psühhoküberneetika” kirjeldab dr Maltz olukorda, kus patsient tuli tema juurde ja kurtis muret, et ta on pankrotis, hävitatud ja häbistatud. Maltz vaatas teda ja ütles: “Oot, stop! See on fakt, et oled pankrotis. See aga, et oled hävinud ja häbistatud, on vaid Sinu arvamus.”

Meie minapilt on justkui kontrollimehhanism, millel on võim meie elu iga aspekti üle.

Küsi endalt, kellena sa ennast näed?

Kivi soovitab mõelda, kellena ja millisena sa tahad ennast näha? Ta rõhutab, et oled 100% unikaalne ja täiuslik juba praegu, sul on vaja lihtsalt vabaneda “viiruskoodist” ehk oma piiravast minapildist. Sul pole vaja ennast võrrelda, vaid luua seda, mida kogu südamest soovid.

Sul pole vaja ennast võrrelda, vaid luua seda, mida kogu südamest soovid.

Miks osaleda?

 • Õpid tundma oma uskumusi
 • Astud välja oma mugavustsoonist ja alustad soovitud minapildi loomist
 • Omandad uusi eduharjumusi ja elimineerid Sind pidurdavad uskumused
 • Muutud enesekindlamaks
 • Õpid eesmärke õigesti seadma ja saad kiiremaks otsustajaks
 • Koged ahhaa!-hetki, mis käivitavad sinus tegutsemise jõu, millesarnast pole sa ammu tundnud

Teemad, millel meistriklassis peatutakse:

 • Minapilt – sinu võti parema elu suunas
 • Mõtlemise jõud – kuidas vabastada end valeuskumustest
 • Kuidas avastada edumehhanism enda sees: kujutlusvõime tähtsus
 • “Edu-tüüpi” isiksuse koostisosad ja kuidas neid omandada
 • Ebaedumehhanism: kuidas see panna tööle enda kasuks, mitte enda vastu
 • Kuidas eemaldada vanu emotsionaalseid arme
 • Kuidas avada oma tõeline isiksus ja muuta kriis loovaks võimaluseks
 • Kuidas jõuda võidutundeni – visiooni ja eesmärkide tähtsus
 • Veebiseminaride vahele jääval ajal on praktilised juhendatud ülesanded uute harjumuste tekitamiseks
 • Iga päev on võimalik kõigil osalejatel leida uusi sarnaselt mõtlevaid tuttavaid ja jagada taipamisi suletud FB grupis

Rohkem infot leiab Karmo Kivi kodulehelt!