1. Avaleht
  2. GoodNews TV
  3. VIDEO I Perenõustamine aitab jõuda teineteise mõistmiseni
VIDEO I Perenõustamine aitab jõuda teineteise mõistmiseni

VIDEO I Perenõustamine aitab jõuda teineteise mõistmiseni

Pere ja pereliikmed on meile kõige olulisemad inimesed. Vahel aga kipume unustama, et kuigi ollakse üks perekond, siis kõigil selle liikmetel on oma mõttemaailm, uskumused ja kogemused. Sellisel juhul aitab perenõustamine omavahelised sidemed taastada ning jõuda taas teineteise mõistmiseni.

Heaolutreener ja koolitaja Kristi Jõeorg räägib, et on oluline võtta vastu teadmine, et sina ise oled erinev inimene, sinu elukaaslane on sinust erinev ja ka sinu lapsed, vaatamata sellele, et nad on tulnud läbi vanemate, on siiski täiesti erinevad inimesed. Lisaks on perekonnas hierarhia, mille järgmisel saab ka pere hästi toimida. „Kui hierarhia, piirid ja rollid on ebaselged võivad tekkida düsfunktsionaalsed suhted. Mingisugused tegevused, üksteise mõistmine, ootuste, vajaduste katmine on läinud segamini,“ selgitab ta.

Kristi Jõeorg. Foto: GoodNews, Karen Härms

Mõnikord on oluline hetkeolukorrast kaugemale vaadata

Kristi toob välja, et olulised on kokkulepped ja omavaheliste kokkulepete tegemise oskuse arendamine ning turvalise vestlusstiili läbiviimise oskus. Nii saavad mõlemad pooled tunde, et neil on võimalus võtta vastutust oma ruumi eest sealhulgas lapsel, ilma süü, häbi ja ebapiisavuse tundeta.

Olulised on kokkulepped ja omavaheliste kokkulepete tegemise oskuse arendamine ning turvalise vestlusstiili läbiviimise oskus.

Ta toob näitena välja selle, et kui lepite kokku, et tuba peab saama koristatud homme õhtuks kell 20.00. Omavahel räägitakse seejärel läbi, mida tähendab mõlema jaoks termin „korras tuba“, seda sõbralikult ja toetavalt, mina sõnumite kaudu, ehk „minu jaoks tähendab korras tuba seda, et põrandal ei vedele ükski ese“, aga teise jaoks võib olla see „minu jaoks tähendab korras tuba seda, et kõik esemed on pandud omadele kohtadele, põrand on puhas“.

Kristi Jõeorg. Foto: GoodNews, Karen Härms

„Juurde võib tuua ka tunde, mis tunde korras tuba mõlemas tekitab,“ räägib Kristi ja toob praktikas välja ühe näite, kus teismeline ei tahtnud oma tuba koristada. Selgus hoopis, et lapse peres on vanemate vahel suhted sassis ja viimane asi, millele suutis laps mõelda, oli toa koristamine. „Lapsel oli toa koristamise tõrke taga hoopis teine mure südames ja toa koristamine oli täiesti irrelevantne küsimus. Mõnikord on oluline vaadata kaugemale, kui hetkeolukord ja antud hetke reaktiivne seisund. Mis tegelikult toimub ja mida ei ole märgatud?“

Mõnikord on oluline vaadata kaugemale, kui hetkeolukord ja antud hetke reaktiivne seisund. Mis tegelikult toimub ja mida ei ole märgatud?

Toetav peresuhtlus viib igal juhul perekonna kokkuhoidvamasse kohta

Üheks küsimuseks on Kristi sõnul suure tõenäosusega ka see, kuidas saaksime üksteise vajadusi ja ootusi austades luua ühtse terviku, mis täidaks ära kogu selle ruumi, mis toob mõnusa sisemise kandva rahulolutunde kõikidesse inimestesse nii, et nende ootused ja vajadused on kaetud. „Selline mõnus, toetav peresuhtlus läbi teadlike suhtlusmudelite ja julguse enda ootusi ja vajadusi väljendada ning ka kuulata teise pereliikme ootusi ja vajadusi, teda paremini mõista, viib igal juhul perekonna palju mõnusamasse, turvalisemasse ja kokkuhoidvamasse kohta.“

Kristi Jõeorg. Foto: GoodNews, Karen Härms

3 tähelepanekut Kristi Jõeorult:

  • On oluline võtta vastu teadmine, et sina ise oled erinev inimene, sinu elukaaslane on sinust erinev ja ka sinu lapsed, vaatamata sellele, et nad on tulnud läbi vanemate, on siiski täiesti erinevad inimesed.
  • Olulised on kokkulepped ja omavaheliste kokkulepete tegemise oskuse arendamine ning turvalise vestlusstiili läbiviimise oskus. Nii saavad mõlemad pooled tunde, et neil on võimalus võtta vastutust oma ruumi eest sealhulgas lapsel, ilma süü, häbi ja ebapiisavuse tundeta.
  • Selline mõnus, toetav peresuhtlus läbi teadlike suhtlusmudelite ja julguse enda ootusi ja vajadusi väljendada ning ka kuulata teise pereliikme ootusi ja vajadusi, teda paremini mõista, viib igal juhul perekonna palju mõnusamasse, turvalisemasse ja kokkuhoidvamasse kohta.
Head Uudised GoodNews