Avaleht Hingele Õnnekoolitaja selgitab: mis on õnn ja kuidas leida see, mis sind õnnelikuks teeb?
Õnnekoolitaja selgitab: mis on õnn ja kuidas leida see, mis sind õnnelikuks teeb?

Õnnekoolitaja selgitab: mis on õnn ja kuidas leida see, mis sind õnnelikuks teeb?

Miks mitte mõtiskleda selle peale, mis on õnn ja õnnelikkus. Erinevad õnneuuringud on näidanud, et õnnel võib olla natuke erinev tähendus – mõne riigi inimesed on rohkem materialistlikumad, mõnes riigis aga usutakse rohkem vaimsetesse väärtustesse. Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat ütleb, et tegelikult on inimestel suhteliselt sarnased õnnelikkuse printsiibid, õnnevalemid või õnne arusaamad.

Uuringud näitavad, et õnn koosneb kolmest osast:

  • Naudingut pakkuvate asjade omamine. Ehk asjad, mis pakuvad stabiilset, püsivat või järjepidevat naudingut, näiteks mugav auto, ilus kodu või mingid materiaalsed asjad, mis pakuvad naudingut.
  • Vajaduste või ihade rahuldamine. Kui rahuldada endal vajadused, tekitab see õnnetunnet. Siin ei peeta silmas ainult seksuaalseid rahuldusi, vaid pigem laiemas mõistes – kui saab süüa head toitu, juua head jooki, olla kuuldud-nähtud-räägitud, kui on südametasandil kellegagi ühendus, kui saab rahuldada oma vajadusi näiteks väljakutsete näol või teha tööalaseid kasvamisi pakkuvaid tegevusi.
  • Õnne loomine. Õnn luuakse sisemiselt. See on justkui meeldivate tegevuste tegemisel seestpoolt loodav. Õnn on justkui sisemine saavutus, mis on seotud tegevusega. Ehk teed midagi loovalt ja selle loova tegevuse käigus saad õnnelikuks.

Õnn on tugevalt seotud tervise ja lähedastega, looduse ja heaoluga

Karat selgitab, et õnneuuringud on rahvusvahelised, neid on tehtud erinevates riikides ja nad on jõudnud suhteliselt sarnastele tulemustele, võibolla natuke erinevatest nüanssidest või erinevatest nurkadest vaadatuna, aga tulemused on samad.

Need uuringud jõudnud järeldusteni, et õnnelikkus või õnn on inimeste jaoks väga tugevalt seotud tervisega ja perega. Õnn on tihtipeale ka kogukonda kuulumine või ühtsustunne suurema rahvaga kui vaid lähiringkond.

Õnn on palju seotud ka loodusega. Inimesed tunnevad, et nad on õnnelikud, kui saavad olla kontaktis loodusega, olla looduse lähedal või sees.

Inimesed tunnevad end õnnelikuna, kui nad tajuvad, et nende elu on tähendusrikas, et nad teevad midagi tähendusrikast või nende elul on mõte, on see siis tööalaselt, laste kasvatamises või muus. See tähenduslikkus võib väljenduda ka heategevuses, tehes heategevusüritusi, sotsiaalseid projekte, annetades.

Hästi tugevalt on õnnelikkuse uuringu tulemused seotud ka rahuloluga iseendaga, end ümbritseva maailmaga. Tasakaal, stabiilsus hinge ja mõistuse või vaimu vahel, sisemine rahulolu, õnnelikkus, tervis, armastus ja paarisuhe.

Õnnelikkusega seotud on mingil määral ka raha ehk kui inimestel on kaetud teatud maht rahalist sissetulekut, siis see tõstab ka õnnetaset, aga kui see teatud maa on täis, siis rahahulk võib suureneda, aga see ei tõsta enam õnnetunnet. Seega raha justkui on seotud õnnelikkusega, ainult vaid teatud määral.

Mis sind õnnelikuks teeb?

Karat soovitab vaadata otsa iseenda õnnele – mis sind õnnelikuks teeb. “Üldiselt võib tunduda, et õnn on midagi hästi suurt, abstraktset, aga tegelikult on õnn juba täna siin, me saame iga päev leida loendamatul hulgal põhjuseid, asju, kogemusi, situatsioone ja tundeid, mis meid õnnelikuks teevad,” toob ta välja. “Selleks, et me teaksime neid asju oma keskkonnas vaadata, enda sees tunnetada või märgata, peame teadma, mis on meie enda õnneallikas.”

Meelespea! 

  • Vaata otsa iseenda õnnele – mis sind õnnelikuks teeb?
  • Inimesed tunnevad end õnnelikuna, kui nad tajuvad, et nende elu on tähendusrikas.
  • Õnn on inimeste jaoks väga tugevalt seotud tervisega ja perega.
  • Inimesed tunnevad, et nad on õnnelikud, kui saavad olla kontaktis loodusega.
  • Õnn luuakse sisemiselt.