1. Avaleht
  2. Hingele
  3. JUBA PÜHAPÄEVAL I Pühali nime sisseõnnistamise tseremooniat viivad läbi šamaanid Tõnu Talimaa ja Terje Parts
JUBA PÜHAPÄEVAL I Pühali nime sisseõnnistamise tseremooniat viivad läbi šamaanid Tõnu Talimaa ja Terje Parts

JUBA PÜHAPÄEVAL I Pühali nime sisseõnnistamise tseremooniat viivad läbi šamaanid Tõnu Talimaa ja Terje Parts

Juba sellel pühapäeval, 26. mail toimub endise nimega Adila heaolu- ja puhkekeskuses, uue nimega Pühali Hea Elu Keskuses suvehooaja avapidu. Peaesinejaks on Trad.Attack!. Pühali nime sisseõnnistamiseks luuakse eriline ja tseremoniaalne hetk koos Urmas Sõõrumaaga. Tseremooniat viivad läbi šamaanid Tõnu Talimaa ja Terje Parts.

Urmas Sõõrumaa ja Tõnu Talimaa. Foto: Urmas Volmer

Pühadus ja Väekus on ühe mündi kaks külge, kui on üks, siis on ka teine

Tõnu rääkis heade uudiste portaalile GoodNews, et tema mõistes on kohad, ruumid ja esemed Pühad, kui seal olles või nendega kokku puutudes tajume Looja, Suure Vaimu või tema sügavate ja suurte loomisaspektide kohalolu. See väljendub Tõnu sõnul ruumis olles teadvuse seisundi muutusena, kus kogetakse erineva intensiivsusega sügavaid tundeid nagu Hardus, Kirgastumine, Austus, Aukartus, Armastus, Kaastunne, Hoolivus. „Need seisundid võivad olla ekstaatilised. Mõttemeeles kogetakse tõstetust, vabadust, inspireeritust, avardunust, on mõistmine, et kõik on võimalik, võivad tekkida „eikuskilt“ taipamised, uued ideed, arusaamised. Kehaliselt kogetakse sageli südameruumi avanemist – avardumist, see on nagu rinnakorv läheks eestpoolt lahti,“ selgitas ta ja lisas, et mida intensiivsem on ruumis pühaduse mõõde, seda selgemalt ja intensiivsemalt eelpool toodud loetelu tekib ja väljendub.

Tõnu Talimaa. Foto: Alice Märtin

Tõnu nentis, et pühadus tuleneb Looja või tema aspektide kohalolust ruumides, kohtades, esemetes. Pühadus ja Väekus on ühe mündi kaks külge, kui on üks, siis on ka teine. „Väekuse annab samuti ühendus Looja ehk Suure Vaimuga. Ka väekus tuleneb sellest ühendusest. Samas on ka nii, et kui inimesel on tõeline ühendus Loojaga, siis tema jaoks kõik, mida ta näeb või kogeb on püha, sest ta hoomab kõike Looja väljendusena. Kui selline pilk midagi puudutab, siis puudutatavale jääb Pühalikkuse ja väekuse mõõde külge.“

Pühadus ja Väekus on ühe mündi kaks külge, kui on üks, siis on ka teine.

Pühas kohas mõeldud mõtted kipuvad täide minema

Küsimusele, millised on kohtade pühitsemise traditsioonid Eestis, vastas Tõnu, et pühad ruumid, kohad ja esemed tekivad või neid luuakse erinevatel viisidel. Ta selgitas, et näiteks on looduslikud ehk maa energeetikast tulenevad piirkonnad, kohad, milledes avaldub Looja, Suure Vaimu kohalolu. Need on tema sõnul Maa ja Päikese poolt aegade algusest pühitsetud. „See informatiivne signatuur koha või piirkonna infoväljades on kogu aeg olemas. Inimesed läbi oma kogemise on need kogemisega avastanud ja hakanud sel käima, sest seal olles elu, tervis, arusaamised korrastuvad loomulikul viisil. Samuti märgati, et sellistes ruumides mõeldud mõtted, soovitud soovid kipuvad täide minema. Meie traditsioonides sellistesse kohtadesse, piirkondade fookustesse tekkisid Hiied, ehk Loojaga suhtlemise ruumid. Kristlik kirik on kõik oma kirikud ehitanud sellistesse kohtadesse.“

Tõnu Talimaa. Foto: Kalev Lilleorg

Pühas kohas mõeldud mõtted kipuvad täide minema

Küsimusele, millised on kohtade pühitsemise traditsioonid Eestis, vastas Tõnu, et pühad ruumid, kohad ja esemed tekivad või neid luuakse erinevatel viisidel. Ta selgitas, et näiteks on looduslikud ehk maa energeetikast tulenevad piirkonnad, kohad, milledes avaldub Looja, Suure Vaimu kohalolu. Need on tema sõnul Maa ja Päikese poolt aegade algusest pühitsetud. „See informatiivne signatuur koha või piirkonna infoväljades on kogu aeg olemas. Inimesed läbi oma kogemise on need kogemisega avastanud ja hakanud sel käima, sest seal olles elu, tervis, arusaamised korrastuvad loomulikul viisil. Samuti märgati, et sellistes ruumides mõeldud mõtted, soovitud soovid kipuvad täide minema. Meie traditsioonides sellistesse kohtadesse, piirkondade fookustesse tekkisid Hiied, ehk Loojaga suhtlemise ruumid. Kristlik kirik on kõik oma kirikud ehitanud sellistesse kohtadesse.“

Igasugune loov, heasoovlik mõte ja tunne on teatud mõttes pühitsev.

Tõnu Talimaa. Foto: Urmas Volmer

Pühitsetud ruumis on lihtne elusana elada

Tõnu leidis, et pühitsemine on osa elu, elususe, harmoonia, tervise, loomingulisuse, inspiratiivsust genereerivate infosignatuuride, ehk vaimude kutsumine pühitsetava infoväljadesse ja vormidesse sissekudumine. „Nad hakkavad ruumi looma neile omaseid ilminguid ja need inimestel väljenduvad kehaliste, emotsionaalsete ja mõtlemise loovate seisunditena. Pühitsetud ruumis on lihtne elusana elada. Selline ruum, koht või ese hoiab eluväljad puhtana ja tasakaalus, aitab kaasa oma rajal oma hingelaulu lauldes kulgemisele. Kaasnähtusteks on hea tervis ja elu hoitus.“

Pühitsetud ruumis on lihtne elusana elada.

Šamaan loob püha ruumi mõõtme läbi palvete

Pühitsemisel, jõustamisel, väestamisel ja õnnistamisel kasutatakse Tõnu sõnul sarnast rituaali, mille eesmärgiks on puhastatud ruumi uute ühenduste loomine või olemasolevate väestamine. Keskne kandev roll rituaalis on tulel. Seetõttu on need tulerituaalid. „Šamaan loob püha ruumi mõõtme läbi palvete. Andide andmisega läbi tule kutsutakse pühad kohalolud. Seejärel palvetatakse ja lauldakse trummimisega nad suureks ja intensiivseks. Palvetades, lauldes ja tantsides väljendame taotlusi Loojale, millise kvaliteediliste olemusega Loomisväed ühenduksid pühitsetavaga. Pühitseja suhtleb aga Loojaga, kes oma kohalolus koob taotlused reaalsuseks. Palvete, laulu tantsuga väljendatakse tänu loojale, loomisvägedele, pühadele kohaloludele,“ rääkis Tõnu pühapäeval aset leidva tseremoonia kohta lähemalt.

Tõnu Talimaa. Foto: Alice Märtin

Nii nagu on iga hetk kordumatu, on iga rituaal omanäoline

Koos Tõnuga viib tseremooniat läbi šamaan Terje Parts, kes selgitas, et koos Tõnuga on nad saanud Tuva – Hakassia HundiVaimu traditsiooni pühitsuse ning initsiatsioonid seda teed kõndida. Vastavalt iidsele traditsioonile järgitakse ka rituaali ülesehitust.  „Kuid nii nagu on iga hetk kordumatu, on iga rituaal omanäoline. Tseremoonia on lisaks tehnilisele ülesehitusele alati loominguline protsess ning kujuneb hetkest ja kohast tulenevalt. Rituaali ettevalmistamisel ning läbiviimisel kujunevad rollijaotused kokkuleppeliselt.“

Terje Parts. Foto: Tõnu Talimaa

Terje tõdes, et läbi kogemuste ning teineteise tunnetamise on nad Talimaaga omavahel ühenduses. Arusaamine, mida ja miks tehakse peab tema sõnul olema võimalikult ühene. „Oleme kokku leppinud, millise rituaali osa eest meist kumbki hoolt kannab. Igaüks teab, mida teeb, on tunnetuslikus ühenduses kaaslasest rituaalimeistriga. Kui meist üks on hõivatud rituaali tegevusega, siis teine hoiab ruumi. Siis saab tekkida ühine taotlus – Looja jaoks üheselt väljendunud infosignatuur, mida reaalsuseks „printida“.“

Tõnu Talimaa. Foto: Kalev Lilleorg

Rituaali läbiviimine eeldab kogemuslikku arusaamist energiatest

Terje selgitas, et rituaali läbiviimine eeldab kogemuslikku arusaamist energiatest ja infoväljalistest olemustest, ehk Vaimudest ning kuidas reaalsus neist sünnib. Šamaani õppeprotsessis seda õpitakse ja harjutatakse. „Eraldi rituaalis kasutatavaid elemente nagu palvetamine, laulmine, energiate tantsimine, tule tegemine, tule toitmine – need on kasulikud oskused igaühele, mis kutsuvad ja avavad ühendust Looja ja pühade kohaloludega,“ lausus ta ja lisas, et loovates, elusust tõstvates meelemustrites elamine, nendest tulenevate emotsioonide ja tunnete väljendamine, ehk sellisel viisil saab igaüks igal hetkel oma elu ja oma reaalsust pühitseda.

Rituaali läbiviimine eeldab kogemuslikku arusaamist energiatest ja infoväljalistest olemustest, ehk Vaimudest ning kuidas reaalsus neist sünnib.

„Kui sellisel viisil elada, siis see on kõige loomulikum viis Püha kohaloluga ühendusse puhkemiseks ja igal hetkel pühitsetud olemiseks. Tasapisi hakkavad siis taipamistena puhkema sügavamad arusaamised, mis see pühitsemine tõeliselt on ja kuidas seda väljapoole teha. Korrates rituaali tegevusi vormiliselt järgi ilma olemusliku taipamiseta, kuidas loomisprotsessiga kooskõlalisel viisil visiooni, tunnetust ja liikumist rakendamata – sellisel viisil rituaal ei tööta,“ rääkis Terje.

Head Uudised GoodNews