Avaleht Lugemist HINGE OLEMUS JA EKSISTENTS I Henry Küla veebiraamat sai täiendust
HINGE OLEMUS JA EKSISTENTS I Henry Küla veebiraamat sai täiendust

HINGE OLEMUS JA EKSISTENTS I Henry Küla veebiraamat sai täiendust

Henry Küla veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” eessõna ilmus 15. oktoobril 2021. Kolm kuud hiljem on esimeses osas avaldatud lisaks 25 peatükki kokku ligi 30 610 sõnaga, mis paberil raamatu korral moodustaks keskmiselt 122 lehekülge. Materjal on tasuta loetav ning tasahilju ja järjepidevalt täieneb.

Autor osundab, et „kõik (elus ja elutu) on kõigega mõjusas põhjuslikus vastastikuses nähtavas-nähtamatus-tajutavas seoses ning kõik mõjutab kõike vähemal või suuremal määral, mistõttu esinevad eelkirjeldatud olukorrad”. Tegemist on ühe teoreetilise pidepunktiga kõiksuse selgitamisel.

Henry Küla leiab, et meie universum ehk mateeria ei ole ainuke kooslus, vaid on veel teisi dimensioone. Samm-sammult rkkalike näidete varal käsitletakse mittefüüsilisi ehk immateriaalse dimensiooni komponente. Samuti vaadeldakse infodimensiooni (ID) toimimist. Tegemist on inimese- ja tema hingekeskse lähenemisega ning vaatepunktiga.

Kõik lood on reaalses elus aset leidnud sündmused, mida esitletakse erinevates žanrites – ilukirjanduslikus, dokumentaalses ja populaarteaduslikus vormis filosoofilise lähenemise ning teooriatega. Väikelapse (valdavalt 0-7 aastat) eluliste sündmuste varal püütakse kirjeldada, kuidas suhestub hing inimese ja kõiksusega. Näiteks kehavälised kogemused, keskkonna – inimeste ja loomade/lindude, ehitiste, looduse jms – kirgas tajumine ning seonduva info kinnipüüdmine, imikute nutu, häälitsuste ja pudikeele mõistmine sisuka kõnena, teise inimese hingelise põhiolemuse sõnadeta (telepaatiline) mõistmine ja tunnetamine, lahkunud inimeste hingede tajumine ning suhtlemine ja palju muud.

Autor jagab praktilisi näpunäiteid, kuidas varajast lapsepõlve meenutada ning võtab aluseks täieliku ärkveloleku ja uinumise staadiumi. Tegemist on tuntud hüpnagoogilise seisundiga, mida märgistatakse lühendiga N1. Näidete ja metoodika varal selgitatakse, et N1 võib olla aegade algusest alates loodud kanaliga, mis annab vaimse võimaluse siseneda immateriaalsesse ja teistesse keskkondadesse ning olekutesse, sealhulgas infodimensiooni.

Ta oletab, et N1 staadiumis rakendatavat mäletamise metoodikat saab võib-olla veel täiustada või pookida juurde elemente. Eesmärgiks püüda lihtsustada info ammutamist mitte ainult enda, vaid sealhulgas kõiksuse toimimise seaduspärasuste ja süsteemi kohta. Mõista enam, kuidas mateeria, immateeria ja ID on omavahel seotud, milline roll on hingedel jne.

Raamatus leiavad edaspidi käsitlemist eluohtlikud olukorrad, unede teooria ja sõnumid, sealhulgas jätkatakse erinevate dimensioonide lahtimõtestamist vastalt olemasolevatele isiklikele teadmistele ning kogemustele jms. Vaatenurgaks on põhilises osas indiviid vanuses 7-55 aastat ja enam ning tema hing.

Kirjutised võivad aidata lugejal ennast rohkem mõista ja võib-olla ta leiab natukene enam hingerahu. Enda väärtuse teadvustamine, enesega leppimine ja sõber olemine lihtsustab ka teistest inimestest ja ümbritsevast arusaamist.

Henry Küla rõhutab, et raamat põhineb isiklikul subjektiivsel arvamusel ja järeldab, et sisu võib erineda reaal-materialistlikest teaduslikest arusaamadest mateeria ja muu toimimise kohta.