1. Avaleht
  2. Hingele
  3. Algatus „Tuled KAH metsa!“ kutsub lagedaks raiutud metsalankidele küünlaid viima
Algatus „Tuled KAH metsa!“ kutsub lagedaks raiutud metsalankidele küünlaid viima

Algatus „Tuled KAH metsa!“ kutsub lagedaks raiutud metsalankidele küünlaid viima

Kodanikualgatus „Tuled KAH metsa!“ kutsub inimesi 26. detsembri pärastlõunal inimesi viima küünlaid lagedaks raiutud riigimetsa lankidele ja jätma need sinna ööpäevaks põlema.

Üleskutse algatajate eesmärk on näidata otsustajatele, et metsa majandamine läheb inimestele väga korda, mistõttu on hädavajalik kaasata metsandusega seotud otsustesse senisest oluliselt rohkem teadlasi, kogukondi ja avalikkust.

Üleskutses öeldakse, et diskussioon metsa majandamisega seotud teemadel ei ole täna olnud piisav ning kogukonnad tajuvad sageli, et langetatud otsused on tihti metsatööstuse poole kaldu. Riigi Metsamajandamise Keskus, kelle hoole all on pool Eesti metsadest on teatud piirkondadele lisanud märke „Kõrgendatud Avaliku Huviga ehk KAH-alad“. Selliste KAH-alade majandamiseks kohustub RMK korraldama avalikke arutelusid kohalike omavalitsuste, elanike ja kogukondadega.

Paraku jääb kogukondade vaates kaasamine sageli puudulikuks, mistõttu on üle Eesti hõõgumas mitmeid konflikte metsaraiet puudutavates küsimustes.
Üleskutse algataja ja küünlaaktsiooni idee autori Mati Kose sõnul ei soovi metsa majandamist korraldavad organisatsioonid täna puude taga metsa näha. „Tänased metsaga seotud otsused käsitlevad enamasti metsa kui ammendamatut taastuvenergia ressurssi, aga nii see loomulikult ju ei ole“, ütleb Kose ja selgitab: „Mets on keerukas ökosüsteem, kus kõik on kõigega seotud.

Puude lageraie lööb selle tasakaalu pikaks ajaks tasakaalust välja ja väga suures ulatuses lageraie muudab seda paraku jäädavalt. Seetõttu kutsumegi inimesi küünlaid süütama lagedaks raiutud lankidel, et mets puude varjust otsustajatele välja hakkaks paistma!“

“Tuled KAH metsa” liitumiseks:
1. varuge küünlaid ja süüdake need 26. detsembri pärastlõunal RMK raiesmikel. Jätke küünlad põlema ja tooge nad järgmisel päeval kindlasti metsast ära!
2. Märkige puudetagaonmets.ee lehel asuvale kaardile küünalde asukoht.
3. Tehke pilte ja jagage neid teemaviitega #puudetagaonmets sotsiaalmeedias ning lisage fotod puudetagaonmets.ee lehel asuvale kaardile.

Inimesi kutsutakse üles saatma metsas tehtud pilte ka oma riigikogu saadikuile, et veenda seadusandjaid selles, et puude taga on tõesti mets, millest valijad hoolivad!

Üleskutses rõhutatakse, et oluline on järgida kõiki ohutusreegleid ning metsas olles veenduda, et küünal on tuleohutus paigas, kindlal aluspinnal, kust tuul ei saa seda pikali puhuda ja tulekahju tekitada!

Tuletatakse ka meelde et oluline on järgida 2+2 reeglit, kanda vajadusel maski ning jälgida, et kõik, mis metsa viiakse, sealt ka tagasi tuuakse!

Head Uudised GoodNews