1. Avaleht
  2. Hingele
  3. Rajaleidja: Milline sa inimesena oled?
Rajaleidja: Milline sa inimesena oled?

Rajaleidja: Milline sa inimesena oled?

Monika Kuzmina südamete kollektsioonist Foto: Luisa Värk
Monika Kuzmina südamete kollektsioonist
Foto: Luisa Värk

Iseloom on elutingimuste mõjul kujunenud käitumislaad, mis avaldub inimese käitumises ja tegudes. Iseloom on inimese isiksuse väljendus ning koosneb iseloomujoontest. Iseloomu kujundavad kodune kasvatus, kool, sõbrad, kaaslased ning ühiskonna väärtushinnangud.

Kuidas vastaksid küsimusele: milline inimesena oled?

Võime elus sattuda olukorda, kus soovitakse teada, kuidas ennast iseloomustada oskame. Üks sellise olukorra näide on tööintervjuu. On hea, kui on olemas väike loetelu oma positiivsetest omadustest ja oskus selgitada ka negatiivseid.

Teadlikkus endast aitab end arendada, tunnustada ja armastada ennast ja teisi sellisena, nagu oleme.

Kui tahame endas midagi muuta, on kõige parem alustada väikestest sammudest ja muuta midagi oma harjumustes.

Kui tahame arendada näiteks täpsust, võiksime päeva jooksul märkida paar olukorda, milles tahaksime täpsemad olla ja käitume edaspidi nendes olukordades korrektsemalt (ei hiline, teeme töö tähtajaks ära) – kuni märkame, et selline teguviis ongi saanud harjumuseks ja kujundanud iseloomu. Endalegi üllatuseks näeme, et üsna paljud olukorrad nii tööl kui ka eraelus lahenevad palju soodsamalt (ülemus hindab täpsust ja korrektsust ning teeb ettepaneku edutamiseks, kodutööd ei võta enam nii palju aega, sest need on täpsemalt planeeritud).

Positiivne vaatenurk

See, mis esmapilgul nõrkusena paistab, ei pruugi tegelikult sinu tegevust takistada. Sõnastades negatiivsed omadused positiivsena, tunned ennast võimekamana. Samuti võib mingil iseloomujoonel olla ühes olukorras takistav, teises soodustav mõju. Näiteks võib kärsitus vahel muuta tegutsemise pealiskaudseks, samas võib see aidata saavutada kiireid tulemusi.

Näide: negatiivsed iseloomuomadused sõnastatud positiivsena

negatiivsest

Enese tundmine ning enesest lugupidamine just sellisena nagu sa oled, on esimene samm parema elu poole. Kui hästi sina ennast ja oma iseloomu tunned? Kuidas sa suhtud oma iseloomu tugevustesse ja nõrkustesse? Tee endale hea ja suhtu endasse igal juhul hästi. Muuda tugevused veel tugevamaks ja suhtu ka nõrkustesse positiivselt.

Allikas: Rajaleidja

Rajaleidja logo

Head Uudised GoodNews