1. Avaleht
  2. Lugemist
  3. KIIRE LUGEMINE I Raamatust “Nagu inimene mõtleb”: inimese olemus ärkab varjatud mõtteseemnest
KIIRE LUGEMINE I Raamatust “Nagu inimene mõtleb”: inimese olemus ärkab varjatud mõtteseemnest

KIIRE LUGEMINE I Raamatust “Nagu inimene mõtleb”: inimese olemus ärkab varjatud mõtteseemnest

Motiveeriv James Alleni taskuraamat “Nagu inimene mõtleb” käsitleb mõtte jõudu ja mõju erinevatele eluvaldkondadele, saavutustele ja õnnele. Autor kirjeldab raamatus, kuidas oma mõttemaailmaga kannatlikult ja targalt töötades võime kõik enda elu uueks luua.

Paljud kuulsused on nimetanud raamatut teoseks, mis on nende elu oluliselt mõjutanud. Mitmed tuntud koolitajad, sealhulgas Anthony Robbins, kasutavad raamatust saadud tarkusi oma õpetuste alustena.

GoodNews avaldab raamatust viis inspireerivat tsitaati, mis on kantud põhimõttest, et inimene on see, mida ta mõtleb.

  1. Nagu taim võrsub seemnest, milleta teda olemaski ei saaks olla, tärkab inimese olemus varjatud mõtteseemnest, ilma milleta poleks tedagi saanud tekkida. See kehtib nii tahtmatute kui ka tahtlike tegude kohta.
  2. Tegu on mõtte õis, rõõm ja kannatus on selle viljad; niimoodi õpib inimene tundma oma arengu magusaid ja kibedaid maitseid.
  3. Inimelu on pidev areng, mitte kunstlikult loodud ese, ning põhjus ja tagajärg on mõtte varjatud kuningriigis sama kaalukad kui nähtavas ja materiallses maailmas.
  4. Õilis ja jumalik loomus pole sünnipärane eelis ega juhuslik vedamine, vaid pidevate korrastatud jumalike mõtete loomulik tulemus. Samamoodi on vääritu ja alatu iseloom madalate mõtete tagajärg.
  5. Inimene on iseenda looja ja samuti iseenese laialilammutaja. Mõtete sepikojas sepitseb ta relvi, millega iseennast hävitab. Samas voolib ta ka abivahendeid, mille abil püstitada endale taevalikke rõõmu, tugevuse ja rahu losse. Mõttemaailma korrastamise ja kavandatu elluviimise korral saavutab inimene täiuse, st kooskõla enda ja ümbritsevaga.

Olgu meil kõigil sisemist tahtmist ja vastupidavust muuta oma mõtteid ja seeläbi oma elu paremaks.

Head Uudised GoodNews