Avaleht Hingele Kuidas muuta oma elu? Tee üks asi teisiti!
Kuidas muuta oma elu? Tee üks asi teisiti!

Kuidas muuta oma elu? Tee üks asi teisiti!

Bill O’Hanlon kirjutab oma raamatus “Tee üks asi teisiti”, et hullumeelsus on teha ikka ja jälle üht ja sama asja, aga oodata teistsugust tulemust. Autori sõnul on kiired muutused võimalikud, kui loobuda mineviku analüüsimisest ning keskenduda olevikule ja tulevikule. O’Hanlon rõhutab, et minevik on küll tähtis, sest see on meid mõjutanud ja toonud tänasesse olukorda, aga viga on lasta sel oma tulevikku määratleda. Tulemusele suunatud meetod, mida ta õpetab, soovitab minevikuga leppida ja tegeleda asjade parandamisega. Tema nõuanded võivad lugejale abiks olla, kui otsid armastust, soovid abikaasa või partneriga paremini läbi saada, lahendada mõnd töist probleemi, vabaneda mingist sõltuvusest või ülekaalust, tulla toime leinaga või leida endas tahtejõudu valmistuda maratoniks.

Foto: Shutterstock.com

Sa ei pea kõike lõpuni mõistma

Raamat “Tee üks asi teisiti” kasvas välja esialgu radikaalsena tundunud ideest: pole vaja lõpuni mõista, miks sa käitud nii, nagu käitud. Pole vaja aastaid teraapias käia ja oma lapsepõlve analüüsida, et rõõmsam olla ja midagi muuta. Märka lihtsalt asju, mis ei toimi, ja muuda oma käitumismustreid vähesel, ent kardinaalsel moel, ning su elu muutub tahes-tahtmata. Esita endale väljakutse teha iga päev midagi teisiti.

Miks on elu muutmiseks oluline teha just väikseid samme? O’Hanlon selgitab: 

 • Suurte muutuste tegemine on raske, nii et tee pisim võimalik muutus, kui oled oma elus probleemi avastanud.
 • Tee muutusi oma käitumismustris (tegutsemine, suhtlemise ja olukorrast rääkimise viisis)
 • või muuda seda, kuidas asjadele vaatad (millele keskendud ja kuidas olukorda mõtestad)
 • või muuda konteksti/raamistikku, milles probleem esineb (toimumiskoht, ajastus jne).
 • Mõnikord annavad kõige parema tulemuse just pisimad muutused. Vahel tuleb katsetada väikeste muutuste tegemiseks mitut moodust, enne kui leiad selle, mis toob kaasa soovitud pöörde.
Foto: Shutterstock.com

Mis on psühholoogia ja psühhiaatria kui probleemilahendusstrateegiate häda? Häda on selles, et: 

 •  need pakuvad selgitus, mitte lahendusi;
 • need keskenduvad asjadele, mida ei saa muuta, kas minevikule või iseloomuomadustele;
 • need julgustavad sind nägema ennast oma lapsepõlve, füüsise, geneetika, perekonna või ühiskondliku surve ohvrina;
 • mõnikord tekitavad nad uusi probleem, millest sul polnud aimugi enne kokkupuudet mingi programmi või raamatuga.

Lahendustele suunatud hoiak 

Mõnest õpiraskustega inimesest on saanud edukas kirjanik. Mõnest häbelikust inimesest on saanud näitleja või kõnemees. Mõned vägistamisohvrid elavad normaalset seksuaalelu. Nad ei ole lasknud psühholoogial ega mingitel teooriatel oma elu üle valitseda. Nad on võtnud elus lahendusele suunatud hoiaku, keskendudes hoopis sellele, mida olukorra parandamiseks saab ette võtta.

Mis asi on lahendustele suunatud teraapia? 

Lahendusele suunatud teraapia tõstab esiplaanile selle, mis on inimese juures õigesti, minevikus hästi toiminud ja praegu olukorra parandamiseks teostatav. Lahendusele suunatud teraapia tuum on: uurida välja, mida inimene suudab ja milliseid lahendusi on varem kasutanud – ning julgustada teda tegema teadlikult samu asju, mis on ennegi probleemi edukalt leevendanud. Lahendustele suunatud teraapia arvestab, et inimestel  võib olla väga mitmesuguseid probleeme – sealhulgas biokeemilised, isiksusest või mõttemustritest tulenevad või minevikutraumadest tingitud probleemid -, keskendub ta selliste asjade leidmisele, mida inimene juba enda aitamiseks teeb, ning nende teadmiste kasutamisele probleemide edasiseks vältimiseks. See julgustab inimesi loobuma probleemi olemuse üle juurdlemisest ja tegema selle asemel lahenduste otsimise ja elluviimisega. Lahendustele suunatud meetodi juures on hea see, et igaüks olla ise enda nõustaja, sest see kasutab sinu lahendusi.

Foto: Shutterstock.com

Nõuanded, kuidas lahendada probleeme, teha väikseid aga õigeid samme ja muuta oma elu: 

 1. Pööra tähelepanu korduvatele mustritele, millesse oled lõksu jäänud või millesse teised on sind lõksu püüdnud, ja muuda neid nii, nagu saad. Pane tähele, mida sa teed, kui asjad lähevad paremini, ja tee seda pisut rohkem.
 2. Üks viis probleeme lahendada on mitte analüüsida probleemi tekkepõhjust, vaid muuta selle lahenduskäiku. Selleks tuleb aru saada, et sa käid aina ringiratast (probleemi muster), ja hakata katsetama teistsugust käitumist (mustri puudumine). Alati, kui satud probleemi rägastikku, katseta midagi uut. Tee midagi – kas või üks asi – teisiti! Muuda probleemi mustrit. Hullumeelsus on teha ikka ja jälle sedasama, aga oodata teistsugust tulemust! Mustri muutmiseks tuleb sul saada oma probleemi eriteadlaseks. Pead selle tõsiselt läbi uurima, kasulikke märkmeid ja täpseid tähelepanekuid tegema. Hoidu teooriatest ja selgitustest. Piirdu kirjeldusega. Küsi pigem mida ja kuidas, mitte miks mingi olukord tekib.
 3. Võta enda kogemused, tunded ja olemus omaks. Võta omaks ja aktsepteeri, et kõik, mis sinu sees toimub, on normaalne ja osa sinu isiksusest. Selleks, et minna sinna, kuhu vaja, peab olema seal, kus oled. Kui eitad ja tõrjud seda, kes ja kus sa parasjagu oled, siis on sul raske liikuda edasi sinna, kuhu tahad jõuda. Sellel, kust sa tulnud oled, on oluline roll tänase sinu kujunemisel. Aga on ka ülitähtis mõista, et kuigi minevik sind mõjutab, ei pea see määrama, mida sa edaspidi teed.
 4. Minevik ei määra sinu tulevikku. See ei tähenda, et minevik meid ei mõjutaks. Muidugi mõjutab. Ent üksnes geenid ja päritolu ei otsusta meie elu ette ära. Tähtis on mineviku valu ja raskused omaks võtta, laskmata neil tulevikku ette ära määrata.
 5. Suuna tähelepanu tulevikku ja lahenduste leidmisele. Kui usud, et asjad ei saa muutuda, jätkad tõenäoliselt endistviisi tegutsemist. Kui usud, et asjad lähevad hullemaks, käitud tõenäoliselt viisil, mis muudabki asjad tahtmatult hullemaks. Sa lood isetäituva ennustuse. Kasuta positiivsete ootuste keelt. Sa saad külvata soovitud tuleviku seemne, kasutades oma ootustele suunatud kõnet, mis tekitab tunde, et parem tulevik on võimalik ja isegi tõenäoline. Õpi igapäevaselt kasutama positiivseid ja tulevikkuvaatavaid väljendeid.
 6. Hea viis võimalusterohke tuleviku loomiseks on ette kujutada tulevikku, kus su probleem on lahendatud – justkui vaataksid kristallkuuli või nagu oleks ime sündinud -, ning käituda nii, nagu kuuluks see tulevik sulle.

Tähtis!

Paremat elu esmalt ette kujutades on tähtis meeles pidada, et see meetod ei seisne lootuses, et sünnib ime, mis kõik su probleemid minema pühib, vaid oma kujutlusvõime ja tegevuste vabastamises ebavajalikest kammitsatest. Selle meetodi kasutamiseks tuleb astuda kolm sammu:

 1. Mõtle läbi, milline oleks sinu tulevik, kui probeelmi poleks või kui elaksid rahuldust pakkuvat ja mõttekat elu.
 2. Teadvusta ja ületa takistused, mis sind sellisest tulevikust lahutavad.
 3. Koosta tegevuskava takistuste ületamiseks ning soovitud tulemuste saavutamiseks.
Foto: Shutterstock.com

Miks ja kuidas sõnastada tulevikuvisioon? 

 • Miks on oluline sõnastada tulevikuvisioon? Kui sa ei tea, kuhu oled teel, satud sa tõenäoliselt soovimatusse sihtkohta. Tähtis on omada unistust ja nägemust sellest, kus sa tahad olla, olgu see või kõigest tulevik, kus praegused probleemid sind ei kimbuta.
 • Kuidas kõrvaldada takistused soovitud tuleviku teelt? Selgita välja, millised sisemised (kujuteldavad) ja tegelikud takistused ei võimalda sul parema tulevikuni jõuda või soovitud eesmärke saavutada. Astu takistustele vastu, muutes oma tegevusi ja mõtteid.
 • Miks on oluline koostada tegevuskava? Isegi kui sa pole kindel, kas suudad oma eesmärgi saavutada, saad hakata tegutsema nii, nagu tulevikunägemus teostuks. Mõistagi ei taga soovitud tuleviku ettekujutamine ja selleni viivate sammude astumine alati tulemusi, aga kui otsustad, et loodud tulevik on saavutamatu, ega võta selle saavutamiseks midagi ette, on peaaegu kindel, et sinu unistuste tulevik ei realiseeru.

Kuidas siis muuta oma elu? 

Keskendu tulevikule, mida soovid kogeda, mitte minevikule või olevikule, mis sulle ei meeldi. Räägi nii, nagu oleks see tulevik võimalik ja tõenäoline. Kirjelda konkreetselt, kus sa tahaksid olla ja mida seal peale hakkaksid. Teadvusta ja ületa takistusi, mis ei lase sul seda tulevikku saavutada, olgu need tõelised või kujuteldavad. Astu konkreetseid samme selle tuleviku teostamiseks.

Keskendu tulevikule, mida soovid kogeda, mitte minevikule või olevikule, mis sulle ei meeldi.

Pisarateni liigutav lugu raamatust …

1990. aastal tegi ühel California osariigis Anaheimis korraldatud konverentsil põhiettekande psühhiaater Viktor Frankl, kes rääkis seitsmele tuhandele kuulajale muljetavaldava loo oma elust. Ta jutustas kohutavatest läbielamistest natside surmalaagri vangistuses ja sellest, kuidas oleks palju kordi äärepealt surma saanud. Teda teotati ja piinati füüsiliselt ja vaimselt. Oma kõnes kirjeldas Frankl üht konkreetset päeva, mis näis olevat talle kustumatult mällu sööbinud.

Ühel talvisel päeval Poolas sunniti teda koos salga teiste vangidega üle põllu marssima. Neil olid seljas õhukesed räbalad, sokkideta jalgade otsas vaid aukus kingad. Näljast ja piinamisest väga haigena hakkas ta köhima. Ta köhis nii kõvasti, et langes põlvili. Valvur tuli ja käskis tal end püsti ajada ning edasi liikuda, aga köhahoog oli sedavõrd tugev ja kurnav, et ta ei suutnud isegi vastata. Seepeale hakkas valvur teda sauaga peksma ja käratas, et ta jääb siia surema, kui püsti ei tõuse. Frankl, kes oli seda juba teiste vangide pealt näinud, teadis, et valvuril on tõsi taga. Haigena, valudes ja saualööke taludes mõtles ta: “Minuga on nüüd kõik.” Püsti tõusmiseks tal jaksu ei olnud.

Nii ta seal maas lamas, täiesti võimetu edasi liikuma, kui ühtäkki polnud ta enam Poolas. Selle asemel leidis ta end kõnepudlist sõjajärgses Viinis, pidamas loengut teemal “Surmalaagrite psühholoogia”. Teda jälgis jäägitu tähelepanuga kakssada kuulajat. Seda laagrit oli ta ette valmistanud kogu laagris viibitud aja. Ta rääkis, et mõned inimese paistavad seda kogemust psühholoogilises ja emotsionaalses mõttes teistest paremini taluvat. Loeng, mis toimus tema vaimusilmas ja -kõrvas, oli suurepärane. Enam ei vedelenud ta poolsurnuna põllul, vaid pidas loengut. Selle loengu käigus jutustas Frankl oma kujuteldavale publikule päevast, mil ta põllul peksa sai ja oli kindel, et tal puudub jõud püsti tulla ning edasi liikuda.

Ent siis, imede ime, ütles ta oma kujuteldavale auditooriumile, et suutis ikkagi püsti tõusta. Valvur lõpetas tema tagumise ja Frankl hakkas alguses vaevaliselt, seejärel üha kindlamalt edasi sammuma. Kui ta kujutles enda seda publikule rääkimas, tõusis ta keha jalgadele ja hakkas liikuma. Ta jätkas selle loengu ettekujutamist terve aja, kui tööd tegi, ja külmal tagasiteekonnal surmalaagrisse. Seal vajus ta oma narile kokku, kujutledes, kuidas lõpetab selle kristallselge kõne ja saab publikult tormilise aplausi. Palju aastaid hiljem ja tuhandeid kilomeetreid eemal – 1990. aastal Anaheimis California osariigis – sai ta pärast seda ettekannet tormilise aplausi seitsmelt tuhandelt püsti tõusnud kuulajalt.

Mis oli see, mida Viktor Frankl tegi, aga enamik probleemidega inimesed, kes soovivad oma elu muuta, ei tee? Ta kujutles selgelt tulevikku, kus probleemid on lahendatud, ja tuli siis tagasi olevikku, et välja selgitada, mida tal tuleb teha, et selline tulevik saaks tegelikkuseks! 

 • Kui oled mõne probleemiga kimpus, siis pööra pilk olevikult tulevikku, kus probleemi enam pole – see on märkimisväärne muudatus probleemi nägemise viisis.
 • Seejärel tuleb mõistagi tööd teha, tulla soovitud tulevikust tagasi olevikku ja mõista, mida pead tegema, et selline tulevik ei jääks vaid fantaasiaks.
 • Tähtis on minevik omaks võtta, mitte seda lihtsalt eitada või eirata. Aga sama oluline on suunata pilk sellesse punkti, kus sa tegelikult tahad olla.
Foto: Shutterstock.com

Alaku nüüd meil kõigil uue ja parema aasta loomine! Suuname pilgu unistuste tuleviku poole ja tulgem tagasi olevikku, et näha ja teha seda, mida on vaja, et tulevik tuleks parem!