Avaleht Hingele hea RAHU EEST! TimeWaveri meeskond kutsub osalema maikuisel “Vabaduse tee” üritusel
RAHU EEST! TimeWaveri meeskond kutsub osalema maikuisel “Vabaduse tee” üritusel

RAHU EEST! TimeWaveri meeskond kutsub osalema maikuisel “Vabaduse tee” üritusel

TimewaverJuba aastast 2013 on TimeWaveri meeskond eesotsas Marcus Schmiekega tegelenud Globaalse Tervendamise Projektiga (Global Earth Healing Project), mille eesmärk on olnud lisada omapoolne panus positiivse impulsina Maa võnkesagedustele, et toetada inimkonna teadvust ja positiivsust. Nende algatatud “Vabaduse tee” liikumine leiab aset 9.-28. mail 2017 kõikides Euroopa riikide pealinnades, liidumaade haldusüksustes, kantonites ja riiklikes piirkondades, ning ka väljaspool Euroopat. Seda “rahu rada” võib sammuda maal, vees või ka õhus.

Siinkohal edastab TimeWaver Eesti meeskond Marcus Schmieke teate: “1. mail 2017 soovime toetada “Vabaduse tee” (Friedensweg) projekti koos GEHP optimeerimisega. See konkreetne projekt on pühendatud rahule ning siinkohal oleks paslik öelda, et me kõnnime rahu eest. Mitte sõja vastu, vaid rahu eest!

Mitte sõja vastu, vaid rahu eest!

Kõik on kutsutud osalema sellel “Rahu kõnnil”. Sõltumatult riiklike tasandite hoiakutest või tegudest ning kriitikute, poliitikute ja fiskaalpoliitikute arvamusest, peame andma neile selge, rahumeelse ja väga võimsa signaali “Vabaduse tee” liikumiselt.”

TimeWaveri kasutajad üle maailma saavad juhised

TimeWaveri kasutajad üle maailma saavad oma optimeerimise juhised, kuid seda infot, mida see sisaldab, võib jagada kõikjale, kes soovivad selles projektis kaasa lüüa oma teadlikkusega ja saata positiivne impulss meie kõigi infovälja. Kõikide TimeWaveri osalejate seadmetes aktiveerub see optimeerimine automaatselt 1. mail 2017.

Liikumise initsiatiiv tuli inimestelt, kes on väsinud ootamast abi järele “väljaspoolt”. Niisiis ühendutakse projekti raames selleks, et kanda ühist soovi: me tahame rahu nüüd! Selle fookuseks on “vaid inimene, kes armastab iseennast, saab armastada teisi”. Sellega soovitakse saata tugeva impulsi meie ühisesse infovälja.

Vaid inimene, kes armastab iseennast, saab armastada teisi.

Mis on GEHP ja miks see algatati? 

Selle aluseks on head soovid ja head mõtted! Igal mõttel on jõud ja positiivsest taotlusest saadetud jõud on väga tugev. Meie teadvus aga on palju enamaks võimeline, kui pelgalt meie mõtlemine, tundmine ja soovimine. Meie teadvuse eesmärk võib olla ka mägede liigutamine. Loomulikult me ei kavatsegi liigutada mägesid, kuid isegi väikesed meie positiivsed mõtted võivad mõjuda uskumatute imedena! Kindlasti on igaüks seda vähemalt korra elus kogenud!

Igal mõttel on jõud ja positiivsest taotlusest saadetud jõud on väga tugev.

Princetoni Ülikooli psühholoogia professor R. Nelson tõestas pikaajalise uurimuse tulemusena, et millal iganes suurem grupp inimesi üle maailma on mõjutatud mingist emotsionaalsest ja globaalsest teemast (nt printsess Diana õnnetus ja surm, Indoneesia tsunaami, või New Yorgis toimunud 9/11), tabasid üle maailma paigutatud mürageneraatoritest tugeva sidususe struktuuri; ootamatult kaldusid mõõtmete näitajad statistilistest näitajatest kõrvale. See oligi põhjus, miks algatati GEHP projekt.

TimeWaver kui kvantfüüsika liide infoväljale peaks seadme kasutajate kaudu optimeerima vibratsioonina, eesmärgiga mõjutada positiivselt inimkonna infovälja. See on alati ka eelnevalt kokku lepitud. Sellise ülekande efekt on selgesti eristatav ja nähtav läbi nende 70 mürageneraatorite töö, mis on ülemaailmselt kasutuses Globaalse Teadlikkuse Projektis.

Mõõdetakse muudatust infoväljas 

Antud projekti generaatoriteks on TimeWaveri looja Marcus Schmieke, Dr Med. H. Treugut ja T. Baschab. 2013. aastal alustati esimest korda 200 TimeWaveri kasutajaga üle maailma, et optimeerida 3 minutit taotlust “Inimkonna armastus, kaastunne, tarkus ja sidusus”, mis oli TimeWaveri meeskonna ühine taotlus ja eesmärk. Tulemuseks oli selge ja märkimisväärne erinevus niiöelda tavapärasest olekust. Kas see oli nüüd nö juhuslik või ettenägelikkus? 2014. aasta märtsis tehti uue katse, kus eesmärk oli optimeerida inimkonna teadlikkust ja sama aasta augustis toimus optimeerimine teemal “Inimkonna tervikuks saamine”. Iga kord mõõdeti väga tugev muudatus infoväljas.

Lühidalt: teadlikkus ja informatsioon on osa elust 

Millal on nad aga osad teadusest, eriti füüsikast? Teadlaste ja psühholoogide, nagu näiteks R. Jahn, B. Dunne, R. Nelson ja D. Radini eksperimendid on tõestanud, et meie mõtete ja füüsilise reaalsuse taga on teatud korrelatsioonid. Antud projektiga soovivad korraldajad kasutada meie ühendatud teadlikkust TimeWaveriga, et saata häid soove ja kavatsusi siia maailma, et parandada inimkonna globaalset teadlikkust ja planeeti Maad. See projekt soovib ühendada inimesi, kes oma teadlikkusega toovad muutuse siia maailma!

Projekt soovib ühendada inimesi, kes oma teadlikkusega toovad muutuse siia maailma!

TimeWaver Eesti meeskond 

Kommentaarid