Avaleht Hingele hea 4 tegurit, millest sõltub edu saavutamine
4 tegurit, millest sõltub edu saavutamine

4 tegurit, millest sõltub edu saavutamine

Peter J. Daniels

Peter J. Daniels jagab raamatus “Kuidas saavutada oma elu eesmärke” juhiseid oma unistuste teostamiseks. Autori tausta eripäraks on see, et oma varajased aastad veetis ta kirjaoskamatuna ja harimatuna ning tema elu oli vaevaline. Daniels on hea näide sellest, et inimene võib välja tulla ükskõik, millisest olukorrast ning luua endale oma unistuse elu. Kõigest hoolimata ehitas Danielist pärast mitmeid ebaõnnestumisi üles suure kinnisvarafirma. Ärikogukond räägib, et Peter Daniels võib motiveerida ka Egiptuse muumia kõndima!

Jagan heade uudiste portaali lugejaga autori juhiseid selle kohta, kuidas saavutada edu ja millised on need neli olulist tegurit, millest eesmärkide saavutamine sõltub. Daniels selgitab raamatus, et eesmärke saab saavutada üldiselt järgmise nelja teguri abil: ajategur, vajalikud võimed, osaleja kirg ja käesolevad võimalused või vastuseis.

Ajategur 

Ajategur peab olema esimene eelistus. Ei ole hea seada eesmärgiks mäe paigastliigutamine mingiks kuupäevaks, teades samal ajal, et kogu olemasoleva varustuse ja inimressursiga saab vaid väikese koguse mulda ühe tunniga laiali tassida. Ajategur peab olema suurima tähtsusega ning kõik peab töötama kindlalt hoitud raamides. Niisiis peab sinu eesmärk, igaühe eesmärk, arvestama aja piiridega. Selle alusel võistleme kõik võrdselt.

Vajalikud võimed 

Teine tegur on mõnevõrra erinev, sest sinu võimed sõltuvad tihti teatavast hulgast teadmistest, mis tuleb ära õppida ja sinu pühendumusest sellele. Kuid jällegi, me kõik peame saavutama oma eesmärke sellelt tasandilt ja me kõik suudame seda teha, kui tahame.

Osaleja kirg 

Kolmas tegur tegeleb käegakatsutamatu teemaga, mida kutsutakse kireks ning mida saab hinnata vaid näitlikustamise läbi. Eeldusel, et meil on normaalsed kehalised ja vaimsed võimed, on meie ees seisev ülesanne meie isiklikul vastutusel. Kõik eesmärgid vajavad asjaosalise kirge.

Käesolevad võimalused või vastuseis 

Neljas tegur sõltub jälle isiklikust valikust. Mõned võtavad võimalused vastu ja mõned ei võta. Nõndasamuti, mõned väldivad vastuseisu, teised kutsuvad seda esile. Oluline on teada ja sellega arvestada, et kõik eesmärgid seisavad vastakuti nii võimaluste kui ka takistustega.

Pea neid erinevaid nõuandeid meeles. Mõtle suurelt ja murra oma unistuste kookonist välja, seejärel pane oma eesmärk kirja, et tagada selle püsikindlus. Oma unistused saad välja valida sina, ainult oma elu jaoks; see annab sulle väe ja impulsi nende saavutamiseks. 

Kommentaarid